Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zjazd absolwentów 20 czerwca 2009

Regulamin

Regulamin Zjazdu Absolwentów
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 20 czerwca 2009 r.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowany w dniu 20.06.2009 roku, zwany dalej Zjazdem.
 2. Organizatorami Zjazdu są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 3. Zjazd jest organizowany na terenie campusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30, zwanym dalej terenem Zjazdu.
 4. Uczestnikiem Zjazdu może być absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i jego poprzedniczek (Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej), który zarejestrował się i uiścił opłatę za uczestnictwo w Zjeździe. Uczestnikiem Zjazdu może być również osoba towarzysząca absolwenta, zgłoszona podczas rejestracji, za którą została wniesiona opłata za uczestnictwo.
 5. Wymogi określone w pkt. 4 nie dotyczą gości honorowych Zjazdu.
 6. Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Na teren Zjazdu nie można wnosić napojów alkoholowych. Obowiązuje także zakaz palenia papierosów we wszystkich budynkach na terenie Zjazdu.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe Organizator zobowiązuje się do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w wysokości:
  • 100% zwrotu w wypadku rezygnacji do 20 maja 2009 roku,
  • 0% zwrotu w wypadku rezygnacji od 21 maja do 20 czerwca 2009 roku.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany części programu Zjazdu, bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników Zjazdu.
 10. Uczestnicy Zjazdu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, wyrażają na to zgodę i z tego tytułu nie przysługują im żadne roszczenia.
 11. Liczba osób uczestniczących w Zjeździe jest ograniczona. Zapisy trwają do 30.05.2009 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów przed 30.05.2009 r., w przypadku wcześniejszego zapełnienia się listy miejsc.
 12. Organizator może:
  • odmówić wstępu na teren Zjazdu posiadaczom biletu, u których stwierdzono posiadanie broni, napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić wg uznania Organizatora zagrożenie dla Uczestników Zjazdu.
  • odmówić wstępu na teren Zjazdu osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
  • wyprosić z terenu Zjazdu osoby zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób uczestniczących w Zjeździe lub zakłócające przebieg imprezy.
  • może obciążyć Uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia naterenie Zjazdu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestnika Zjazdu na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Logowanie

Zaloguj się do modułu dla absolwentówSponsorzy

 • Logo Agroserwis
 • Urząd Marszałkowski