Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zjazd absolwentów 20 czerwca 2009

Galeria

Galeria Absolwentów!

16.03.2009

Podzielcie się z nami swoimi wspomnieniami!

Zapraszamy do przesyłania zdjęć z lat studenckich. Pierwsze zdjęcia już są. Jako pierwszy, fotografie przesłał Pan Jacek Dziennik. Czekamy na więcej, najlepsze zdjęcie nagrodzimy!

 

W tej chwili w galerii znajdują się zdjęcia Absolwentów:

Jacka Dziennika, Zdzisława Rogera Knade, Jerzego Lisieckiego, Marka Tadeusza Lutego, Piotra Kubiaczyka, Ewy Janiak (zwanej Światową), Romana Hoppe, Jacka Drozdowskiego, Krystyny Wasilkowskiej-Frelichowskiej, Arkadiusza Barańskiego, Piotra Święcickiego, Jagody Droszcz, Pawła Milera, Jana Animuckiego, Grażyny Zbyszyńskiej, Mirosława Wysockiego, Jadwigi Peplińskiej, Przemka Grzybowskiego, Andrzeja Rzepeckiego i Romana Krawczyńskiego.

Lata 70

04.02.2009

Na początku było 300 studentów, 3 pracowników z tytułem doktora i 1 docent habilitowany…
Ziemia bydgoska przeżywała niedawno swój ważny wielki dzień – inaugurację roku akademickiego w pierwszej uczelni typu humanistycznego utworzonej w Bydgoszczy – powiedział doc. dr hab. Jerzy Danielewicz, pierwszy rektor uczelni.


Działalność, uczelnia rozpoczyna ze skromnym zapleczem logistycznym, niewielką liczbą pracowników i studentów jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Już po pięciu latach, bo w 1974 roku WSN zostaje przemianowana w Wyższą Szkołę Pedagogiczną i tym sposobem staje się drugą placówką stopnia akademickiego w Bydgoszczy. Od początku istnienia uczelni, twórczy nurt studenckiej kultury rozwija się w klubie Beanus. W ciągu 10 lat działalności, studia kończy 6454 studentów a kadra naukowa liczy 30 profesorów i docentów, 65 doktorów oraz wielu asystentów – łącznie 270 nauczycieli akademickich. To początek działalności dzisiejszego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Lata 80

04.02.2009

W latach 80. liczba studentów sięga już 6 tysięcy. Oferta kształcenia rozszerzyła się w zakresie kierunków humanistycznych: filologii angielskiej, germanistyki, historii, administracji publicznej. WSP ma w swej ofercie 14 kierunków i dysponuje 1233 miejscami na uczelni.


Działalność WSP zauważana jest podczas organizowanych koncertów Studenci Swojemu Miastu a także dzięki działalności klubu Beanus. W tym czasie, nasi sportowcy są autorami licznych osiągnięć sportowych.


Są jednak bolączki. Problemy ze wciąż zbyt małą bazą lokalową oraz możliwością rozwoju naukowców stawia pod znakiem zapytania przyszłość uczelni. - Z natury jestem optymistą. Widzę przyszłość WSP w jasnych barwach – powiedział prof. Kazimierz Nowak - ówczesny Rektor WSP. - Z czasem będzie można powołać w Bydgoszczy Akademię Pedagogiczną. Rektor się nie mylił :-)

 

Lata 90

04.02.2009

Lata 90. dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej to czas przemian w strukturze kształcenia, wychowania i systemu kierowania poszczególnymi jednostkami.W tym czasie rozpoczęły się  żywe dyskusje nad ideą utworzenia w Bydgoszczy uniwersytetu. Senat Wyższej Szkoły Pedagogicznej wyraża przekonanie, iż perspektywa powołania Uniwersytetu Bydgoskiego zbliża się, lecz by stała się rzeczywistością, konieczna jest dobra wola i racjonalne podejście do idei całej społeczności bydgoskiej, usilne i wielostronnie wspieranej przez region Bydgoski. W 1995 roku powołana zostaje fundacja na rzecz utworzenia uniwersytetu w Bydgoszczy. Trzy lata później Senat podejmuje uchwałę o zmianie nazwy uczelni na Akademia.


W 1998 roku dokonano uroczystego otwarcia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, tym samym cenne dokumenty i pamiątki po ostatnim konsulu II Rzeczypospolitej – Karolu Poznańskim, zostały udostępnione szerszej publiczności. A to nie koniec sukcesów...

Po 2000 roku

04.02.2009

Historia najnowsza to czasy uniwersyteckie. Od 2005 roku jesteśmy najmłodszym szerokoprofilowym uniwersytetem w kraju. Imponujący rozwój uczelni zawdzięczamy Wam: absolwentom, studentom, kadrze dydaktycznej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj oferujemy naszym studentom 27 kierunków studiów i blisko 80 specjalności realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Jesteśmy młodym, lecz dynamicznym Uniwersytetem a nasz priorytet, to dobrze wykształceni i zadowoleni studenci.


Zobaczcie, jak Wasza uczelnia zmieniła się przez lata. Jesteśmy młodzi, ambitni i przedsiębiorczy. Najmłodszy, szerokoprofilowy Uniwersytet w kraju zaprasza wszystkich absolwentów, by wspólnie świętować historię uczelni i wznieść toast za przyszłość! Czekamy na Was!

 

Logowanie

Zaloguj się do modułu dla absolwentówSponsorzy

  • Urząd Marszałkowski
  • Logo Agroserwis